account verlanglijstje 0 winkelwagen 0

Mede eigenaar Cees Bossenbroek

Cees vertegenwoordigt met zijn 73 jaar de kern van rust en expertise binnen het familiebedrijf Favorabel. Zijn afwijzing van het traditionele pensioen onderstreept de voldoening en passie die hij vindt in zijn werk, een voorkeur die spreekt van een toewijding die verder gaat dan de standaard carrièreverwachtingen. Dagelijks omarmt hij nieuwe uitdagingen met een toewijding die al meer dan 45 jaar werkzaam binnen de zorg en 6 jaar het succes en de ontwikkeling van Favorabel mede vormgeeft. Als mede-eigenaar en specialist met een uitgebreid palet aan vaardigheden en kennis, heeft Cees een fundamentele bijdrage geleverd aan zowel de operationele als strategische groei van het bedrijf.

Zijn professionele achtergrond als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener en Arbeidstherapeut stelt hem in staat om substantieel bij te dragen aan de missie van Favorabel: het aanbieden van arbeidsmatige dagbesteding die zowel economisch productief als therapeutisch waardevol is. Cees’ benadering is diep geworteld in een persoonsgerichte filosofie, met een prioriteit voor het welzijn en de ontwikkeling van medewerkers en cliënten. Hij excelleert in het creëren van een positieve werkomgeving, bevorderend voor zowel persoonlijke als professionele groei.

De vestiging in Brummen, waar Cees primair actief is, dient als een toonbeeld van efficiënte, maar humane arbeidsmatige dagbesteding onder zijn leiding. Hij speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van programma’s die economische doelmatigheid combineren met een significante bijdrage aan de levenskwaliteit van de deelnemers.

Buiten zijn directe verantwoordelijkheden om draagt Cees bij aan het langetermijnsucces van Favorabel door zijn strategische inzichten en ervaring. Deze elementen zijn essentieel voor zowel het handhaven van het huidige succes als het stimuleren van toekomstige groei en innovatie binnen het bedrijf.

Cees overstijgt zijn rol als mede-eigenaar en professional; hij is een mentor en inspirator, een fundament binnen de Favorabel-familie. Zijn onwankelbare toewijding en passie voor het werk belichamen de waarden en ambities van Favorabel, waarmee hij onmisbaar is in de voortdurende streving naar excellentie en maatschappelijke impact.