account verlanglijstje 0 winkelwagen 0

Nieuws/Blog

Groei

12 december 2022

Het Stadsgasthuis van Favorabel betekent: ontmoeten, verbinden, ontwikkelingsgericht leren.Missie Het ondersteunen van de zelfredzaamheid, eigen kracht, het voorkomen van sociaal isolement, het bieden van werkgelegenheid voor mensen met ondersteuningsbehoeften.Het signaleren, ondersteunen en doorverwijzen van hen die om welke reden dan ook (nog) niet op eigen kracht mee kunnen doen in de samenleving. Favorabel is een […]

Winnaar De Meest Sociale Werkgever 2022

25 november 2022

Wat een fantastische avond donderdag 17 november 2022. Favorabel bedankt ieder voor deze waardering en erkenning. Maanden van voorbereidingen door de organisatie van Werkgeverservicepunt FactorWerkt bezig geweest om deze avond te organiseren. GelreWerkt en Allen die op ons hebben gestemd en de jury’s die deze moelijke klus hadden om van de meer dan 93 ondernemers […]

Hoezo afstand tot de arbeidsmarkt

1 november 2022

De kracht van het Doen! Luctor et Emergo: ik worstel en kom boven. WWIB Zorg op maat- Favorabel stelt zich ten doel om (jong)volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Schreef ik hier al eerder. Een persoon met een beperking. En als je daar een werkplek voor creëert dan ben je gauw al een sociaal […]

PSO KEURMERKEN

18 oktober 2022

WWIB Zorg op maat- Favorabel heeft het PSO-keurmerk! Trede 3 en 30+ een hoge score van 72%.Met uw certificering laten u en uw collega’s zien dat uw organisatie structureel werk maakt van sociaal ondernemen en zichtbaar haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. PSO-keurmerk Uit het auditrapport van de certificerende instelling blijkt dat uw organisatie voldoet aan alle […]