account verlanglijstje 0 winkelwagen 0

PSO

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van TNO dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties sociaal ondernemen, gericht op de werkgelegenheid voor kwetsbare groepen. Voor bedrijven met het PSO-certificaat vergoot het de kans op gunningen vanuit de overheid en voor mensen ontstaan er meer mogelijkheden voor werk. Bovendien kunnen bedrijven met een PSO-keurmerk deels voldoen aan de social return verplichting bij aanbestedingen. 

Met het behalen van het PSO-keurmerk maken wij aantoonbaar dat WWIB zorg op maat en Favorabel op een duurzame wijze werkgelegenheid aanbiedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo inspireren we andere bedrijven die socialer willen ondernemen. 

Dit gaat om een PSO, trede 3 en 30+ certificering. Met deze certificering laten wij zien dat onze organisatie structureel werk maakt van sociaal ondernemen en zichtbaar de maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt.