account verlanglijstje 0 winkelwagen 0

Favorabel Werkt

Sociaal Ontwikkelbedrijf

Favorabel Zorg krijgt steeds meer vorm.

Vier jaar werken wij aan onze Visie en met resultaat.

Naast zorgonderneming en Retail blijven wij op breed gebied ons inzetten om mensen met een arbeidsbeperking of door omstandigheden een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Doelstelling Sociaal Ontwikkelbedrijf

Mensen met een arbeidsbeperking en mensen die door andere omstandigheden een grote afstand tot de arbeidsmarkt of een verhoogde begeleidingsbehoefte hebben, moeten hun talenten zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen, op een manier die bij hun past. Favorabel helpt hen daarbij. Mensen met een beperking en met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen zich ontwikkelen buiten en binnen Favorabel. Dit bedrijf biedt naast begeleiding, training en scholing, ook werk in een beschermde werkomgeving, gemeentelijke opdrachten, groepsdetachering, individuele detachering en directe plaatsing in een zelfstandige baan bij het bedrijfsleven.

Ontwikkeling van mensen staat centraal, maar ook het bieden van een veilige haven. Want als het niet lukt in het bedrijfsleven, kunnen mensen altijd terugkeren naar het Sociaal Ontwikkelbedrijf.

De behoeften en (ontwikkel)mogelijkheden van elk individu vormen het uitgangspunt bij een Favorabel. Iedereen wordt gestimuleerd om zijn of haar talent te ontwikkelen en – indien mogelijk – regulier op de arbeidsmarkt actief te zijn. Daarnaast worden er binnen het Favorabel werkplekken geboden voor de mensen die in een beschermde omgeving het best tot hun recht komen.

>