account verlanglijstje 0 winkelwagen 0

Groei

Het Stadsgasthuis van Favorabel betekent: ontmoeten, verbinden, ontwikkelingsgericht leren.Missie Het ondersteunen van de zelfredzaamheid, eigen kracht, het voorkomen van sociaal isolement, het bieden van werkgelegenheid voor mensen met ondersteuningsbehoeften.Het signaleren, ondersteunen en doorverwijzen van hen die om welke reden dan ook (nog) niet op eigen kracht mee kunnen doen in de samenleving. Favorabel is een […]