account verlanglijstje 0 winkelwagen 0

Stadsgasthuis Favorabel

Stadsgasthuis exploitatie vergunning met Terras.

Met deze vergunning realiseren wij het creëren van ondersteunende horecagelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking, dagbesteding naar werk en als leeromgeving voor praktijkscholen en statushouders ( inburgering)Het biedt kansen voor mensen om te integreren, met een arbeidsbeperking om werkervaring op te doen en hun vaardigheden te ontwikkelen, terwijl het ook een inclusieve omgeving bevordert.

■Werkervaring: Het runnen van Favorabel Gasthuis horecagelegenheid biedt waardevolle werkervaring voor mensen met een arbeidsbeperking. Ze kunnen vaardigheden ontwikkelen op het gebied van klantenservice, voedselbereiding, schoonmaak en teamwork. Dit vergroot hun kansen op het vinden van een baan in de reguliere arbeidsmarkt.

■Zelfvertrouwen en empowerment: Door te werken in een ondersteunende omgeving krijgen mensen met een arbeidsbeperking de mogelijkheid om hun zelfvertrouwen op te bouwen en een gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen. Het helpt hen om hun potentieel te realiseren en meer onafhankelijkheid te bereiken.

■Inclusiviteit en diversiteit: Favorabel Gasthuis horecagelegenheid die openstaat voor mensen met een arbeidsbeperking en praktijkschoolstudenten bevordert inclusiviteit en diversiteit. Het laat zien dat iedereen waardevol is en bijdraagt aan de gemeenschap.

■Samenwerking met praktijkscholen: Door een partnerschap aan te gaan met praktijkscholen kunnen leerlingen praktijkgerichte ervaring opdoen in een echte werkomgeving. Ze kunnen verschillende taken uitvoeren, begeleid door professionals, en zo hun vaardigheden verder ontwikkelen.

■Bewustwording en acceptatie: Het opzetten van ondersteunende horeca voor mensen met een arbeidsbeperking kan bijdragen aan bewustwording en acceptatie in de samenleving. Het laat zien dat iedereen talenten en mogelijkheden heeft, ongeacht hun beperkingen.

Bij het opzetten van de horecagelegenheid zijn er ook enkele belangrijke overwegingen meegenomen:

■Training en begeleiding: Bieden wij voor voldoende training en begeleiding voor de medewerkers met een arbeidsbeperking, inburgering, werkervaringsplek en de praktijkschoolstudenten. Dit helpt hen om hun taken effectief uit te voeren en hun vaardigheden verder te ontwikkelen.

■Toegankelijkheid: belangrijk is dat de horecagelegenheid toegankelijk is voor mensen met verschillende soorten beperkingen o.a. aan rolstoeltoegankelijkheid, aangepaste werkstations en andere faciliteiten die nodig zijn voor een inclusieve omgeving.

■Samenwerking met lokale gemeenschap: o.a. Voedselbank 😁 Door samen te werken met de lokale gemeenschap, inclusief bedrijven, scholen en organisaties, om ondersteuning en kansen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit kan leiden tot bredere erken.

Sponsoren gezocht😁 Social return
kijk op https://lnkd.in/eBAXtTXd

Wordt vriend met Favorabel Gasthuis samen maken wij IMPACT!