account verlanglijstje 0 winkelwagen 0

Groei

Het Stadsgasthuis van Favorabel betekent: ontmoeten, verbinden, ontwikkelingsgericht leren.Missie Het ondersteunen van de zelfredzaamheid, eigen kracht, het voorkomen van sociaal isolement, het bieden van werkgelegenheid voor mensen met ondersteuningsbehoeften.Het signaleren, ondersteunen en doorverwijzen van hen die om welke reden dan ook (nog) niet op eigen kracht mee kunnen doen in de samenleving. Favorabel is een sociaal maatschappelijke onderneming met werkervaringsplekken, werk- en dagbesteding. Het bestaat uit een winkel, atelier en een productieafdeling.Mensen kunnen terecht in ons nieuwe Stadsgasthuis, een inloopcafé met aan de voor- en achterzijde een terras dat wordt gerund door mensen met een ondersteuningsbehoefte: een werk- en leeromgevingdie kan leiden tot een baan. Favorabel is geen commerciële horeca onderneming maar een buurthuis: iedereen is welkom!Geen winstoogmerk dus maar winst die nodig is om te groeien als onderneming en om mooie initiatieven uit te dragen.Het Stadsgasthuis als ontmoetingsplaats Favorabel Stadsgasthuis vormt het kloppend hart in Zutphen (centrum). Mensen van jong tot oud kunnen er elkaar ontmoeten, een kopje koffie drinken, vergaderen of deelnemen aan een creatieve, sportieve of educatieve activiteit of cursus. Groepen werken vanuit het Stadsgasthuis aan verbinding, leefbaarheid en veiligheid van de wijk. Ook voor informatie over voorzieningen in de buurt is Favorabel het goede adres. Het Stadsgasthuis draagt op deze manier bij aan (het vergroten van ) contacten tussen bewoners van Zutphen en omstreken.Kansengelijkheid en ontwikkelingsgerichtheid. Wij zijn er voor alle inwoners: kinderen, jongeren, volwassenen, senioren, mensen met een beperking of GGZ-achtergrond, statushouders, vluchtelingen, mensen die iets voor een ander willen betekenen of de handen uit de mouwen willen steken. Als voorbeeld: Advies inloop dagelijks vanaf 09:00-17:00 voor zorgvragen, schuldhulpverlening etc.Mensen helpen die onder de armoede grens leven om een stap uit de armoede te zetten.Voor en met daklozen een vertrouwensrelatie opbouwen zodat er richting hulp gewerkt kan worden.Voorbeelden van thema-avonden:hoe maak ik contact? eerste hulp bij daten, eerste hulp bij chatten, gesprekken over grenzen en wensen, opkomen voor jezelf (weerbaarheid), wat is het verschil tussen een vriendschap en een relatie? hoe en waar ontmoet ik nieuwe mensen?Het organiseren van een Multiculturele Culti Tasty dag:Vrouwen/mannen van verschillende nationaliteiten presenteren hun traditionele gerecht uit land van herkomst.Iedereen is die middag welkom om tegen een kleine bijdrage alle gemaakte hapjes en gerechten te proeven.Bijvoorbeeld 2x per maand.Het organiseren van workshops:creatief met materialen b.v. schilderen, handwerken breien, borduren, naaimachine decopatchen etc. Nog verder uit te werken plannen/ideeën: Wordt vriend van Favorabel voor € 3,50 per maand. Deze bijdrage wordt zeer gewaardeerd en één keer per jaar wordt er een speciale dag voor onze vrienden georganiseerd! ●Vriendschap Café voor specifieke doelgroepen. Voor mensen die op zoek zijn naar nieuwe vriendschappen en ontmoetingen wordt iedere 3de donderdag van de maand van 19:00-22:00 uur (en indien nodig of mogelijk 2 donderdagavonden per maand) een ontmoetingsavond georganiseerd. Kosten alleen voor genoten voor consumptie. ●Een wekelijkse knutselclub voor de kinderen Elke woensdag, zaterdag, zondagmiddag van 13:30 tot 16:30 uur tegen een kleine kostenvergoeding. ●Een maandelijkse multiculturele avond met maaltijd, waar men elkaar kan ontmoeten.Elke dinsdagavond – en donderdagavond van 17:00-21:00 uur; kosten voor genoten consumptie. ●Kookworkshop van 16:00-19:00. De dagen worden nog bekend gemaakt. ●Samen dingen doen is leuker dan alleen. Denk bijvoorbeeld aan spelletjes doen.Elke maandag en woensdagavond van 18:00-22:00 uur; kosten voor genoten consumptie. ●Bingo elke laatste zaterdagavond van de maand 18:30-22:00 uur. Hieraan zijn kosten voor de bingo kaarten en consumptie(s) verbonden. ●Activiteiten in het Stadsgasthuis Collega-instellingen, van onderwijs tot zorg, kunnen een deel van hun activiteiten in het Stadsgasthuis organiseren. Samenwerking met oog op verbinding. Zelf een activiteit voor de buurt ontwikkelen in het Stadsgasthuis? Favorabel kan hierbij helpen.Het Stadsgasthuis wil ook graag gebruik maken van de inzet van vrijwilligers die mee willen helpen bij het organiseren en de activiteiten.Tot slot.De realisatie van het Stadsgasthuis, als onderdeel van Favorabel, zal van januari tot maart 2023 gerealiseerd worden.